Takt (muzyka)

Bar lub miarka jest używana do pisania muzyki. Jest to sposób na uporządkowanie muzyki pisanej w małych odcinkach. Każdy takt to niewielka ilość czasu. Większość muzyki ma regularny beat (lub puls), który można poczuć. Każdy takt zazwyczaj ma taką samą liczbę uderzeń. Muzyka, która czuje się jak 1-2-3-4-1-2-3-4 zostanie podzielona na takty z czterema taktami warte muzyki w każdym takcie.

Linia paskowa (lub linia paskowa) jest pionową linią zapisaną w muzyce, która oddziela paski.

Na początku utworu muzycznego pojawi się podpis czasowy. Górna liczba pokazuje, ile uderzeń jest w każdym takcie. Sygnatura czasowa mówi, jak długa jest każda miara.

Podwójny batonik nie oznacza "dwa batoniki". Są to dwie pojedyncze linie słupkowe narysowane blisko siebie. Są to po prostu sposoby wizualnego rozdzielenia muzyki na sekcje. Linia taktowa podwójna może być napisana, przy czym jedna z nich jest grubsza od drugiej. Ta podwójna linia taktowa pokazuje koniec utworu muzycznego.

Jeśli po lewej stronie linii podwójnego paska znajdują się dwie kropki, jest to znak powtarzania. Gracz powinien wrócić do początku i zacząć od nowa. Jeśli kompozytor chce, aby wykonawca powtarzał tylko fragment muzyki, a nie wracał do początku, może umieścić w nim znak "start repeat". Jest to podwójna linia taktowa z dwoma kropkami po prawej stronie.

Pierwsze uderzenie baru jest silniejsze od pozostałych. Kiedy dyrygent bije czas, jego ręka (lub pałeczka) zawsze idzie DOWN na pierwsze uderzenie taktu. To jest silne uczucie. Ostatnie uderzenie taktu jest "upbeat", ponieważ ręka dyrygenta zawsze idzie w górę.

Linie paskowe są używane od około 1600 roku.

2 takty 4/4 czasu składające się tylko z odpoczynku (cisza)Zoom
2 takty 4/4 czasu składające się tylko z odpoczynku (cisza)

Linia prętowaZoom
Linia prętowa

Podwójne linie słupkoweZoom
Podwójne linie słupkowe

Końcowe linie słupkoweZoom
Końcowe linie słupkowe

Powtórzyć znakiZoom
Powtórzyć znaki

Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest takt lub miara w muzyce?


O: Takt lub miara to sposób organizacji muzyki pisanej na małe odcinki, gdzie każdy takt reprezentuje niewielką ilość czasu.

P: Ile uderzeń jest zazwyczaj w każdym takcie?


O: Większość muzyki ma regularny rytm (lub puls) i każdy takt ma zazwyczaj taką samą liczbę uderzeń.

P: Co sygnatura czasowa mówi Państwu o taktach?


O: Sygnatura czasowa mówi, ile uderzeń jest w każdym takcie i jak długi jest każdy środek.

P: Co oznacza podwójna linia taktu?


O: Podwójna linia taktu to dwie pojedyncze linie taktu narysowane blisko siebie, które wizualnie dzielą muzykę na części. Może być również użyta do oznaczenia końca utworu.

P: Co oznaczają dwie kropki po obu stronach podwójnej linii taktowej?


O: Dwie kropki po lewej stronie podwójnej linii taktowej wskazują, że jest to znak powtórzenia, co oznacza, że gracz powinien wrócić do początku i zacząć od nowa. Jeśli trzeba powtórzyć tylko część utworu, dwie kropki po prawej stronie wskazują, że jest to znak "zacznij powtarzać".

P: Dlaczego ręka dyrygenta zawsze idzie w dół na pierwsze uderzenie każdego taktu?O: Pierwszy takt każdego taktu jest mocniejszy niż inne takty, więc dyrygent, dyrygując, zawsze przesuwa rękę w dół na ten takt, jako wskazówkę, że jest on mocniejszy niż inne.

P: Kiedy ludzie zaczęli używać taktów w muzyce?


O: Ludzie używają taktów w muzyce od około 1600 roku.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3