Regierender Bürgermeister

Regierender Bürgermeister (z angielskiego: Burmistrz Rządzący) Berlina jest szefem rządu miasta. Nadburmistrz jest odpowiednikiem ministra-prezydenta w większych krajach związkowych Niemiec.

Regierender Bürgermeister jest wybierany przez Abgeordentenhaus (Izba Reprezentantów). Następnie mianuje on do ośmiu senatorów. Senatorowie są ministrami odpowiedzialnymi za poszczególne wydziały urzędu miejskiego. Dwóch z senatorów jest jednocześnie burmistrzami. Burmistrzowie są zastępcami Burmistrza Rządzącego.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3