Test psychologiczny

Testy psychologiczne współczesnego typu zaczęły się około 150 lat temu. Francis Galton (1822-1911) wynalazł pierwsze testy. Amerykański psycholog James Cattell (1860-1944) studiował u Galtona, a następnie, w 1890 roku, opublikował klasyczną pracę Mental Tests and Measurements.

Definicja testu psychologicznego to "obiektywny i standaryzowany pomiar próbki zachowania". Do rodzajów testów, które zostały opracowane należą:

  • Testy inteligencji: jak dobrze dana osoba rozwiązuje problemy.
  • Testy umiejętności: jak dobrze dana osoba jest przystosowana do konkretnego zadania lub roli.
  • Testy osobowości: jakim typem człowieka jest dana osoba.

Psycholodzy, którzy przeprowadzają te testy mają szkolenia i kwalifikacje, które mówią pracodawcy, że są oni certyfikowani do przeprowadzania testów i oceny (rozumienia) ich wyników.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3