Teoria flogistonu

Do 1772 r. wielu naukowców uważało, że substancje zawierają coś, co nazywano logistonem. Kiedy substancje się spalały, flogiston ulatniał się, pozostawiając stały popiół zwany kalksem. Teoria ta wyjaśniała, dlaczego masa po spaleniu paliwa była mniejsza niż masa początkowa.

Staranne eksperymenty, w których mierzono masy gazów, wykazały, że teoria flogistonu była błędna. Doprowadziło to do odkrycia tlenu. Jednak niektórzy naukowcy nadal wierzyli w flogiston. Uważali oni, że wyjaśnia on ciepło i światło wydzielane w reakcjach spalania. Dziś postrzegamy to jako dowód na przekazywanie energii do otoczenia.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3