Terytorium Nebraski

Terytorium Nebraski było zorganizowanym terytorium inkorporowanym Stanów Zjednoczonych. Istniało od 30 maja 1854 roku do 1 marca 1867 roku, kiedy to część terytorium została przyjęta do Unii jako Stan Nebraska. Terytorium Nebraski zostało utworzone na mocy Aktu Kansas-Nebraska z 1854 roku. Stolicą terytorialną była Omaha. Terytorium obejmowało obszary dzisiejszej Nebraski, Wyoming, Dakoty Południowej, Dakoty Północnej, Kolorado i Montany.

 


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3