Wgląd

Wgląd jest aktem zrozumienia wewnętrznej natury rzeczy. Jest to rodzaj rozumienia lub uczenia się. Może być używany na kilka sposobów:

  • kawałek informacji: Mam wgląd w ten problem...
  • sposób, w jaki się coś poznaje, rodzaj uczenia się.
  • odpowiedź na pytanie lub problem.
  • nagłe uświadomienie sobie: efekt Eureki, nazwany tak na cześć Archimedesa. Znany jest również jako epifania.

Stwierdzono również, że wyższa inteligencja (wyższe IQ) wiąże się z lepszym radzeniem sobie z problemami wglądu. Jednakże, osoby o niższej inteligencji odnoszą większe korzyści niż osoby o wyższej inteligencji z otrzymywania wskazówek i podpowiedzi dotyczących problemów wglądu.

Arthur Fry, wynalazca karteczki Post-it, z karteczką na czole z rysunkiem żarówkiZoom
Arthur Fry, wynalazca karteczki Post-it, z karteczką na czole z rysunkiem żarówki


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3