Harem

Harem oznacza kobiety i miejsce, w którym żyją w poligynicznym gospodarstwie domowym. Większość mężczyzn nie ma tam wstępu. Słowo harem pochodzi od tureckiego słowa haram, oznaczającego święte, zakazane miejsce. Haremy były przeznaczone do królewskiego wychowania przyszłych żon szlachetnych i królewskich mężczyzn. Kobiety te były kształcone tak, aby były gotowe do publicznego występowania jako królewskie małżonki. W haremach nie odbywały się żadne formy aktywności seksualnej.

Na Zachodzie ludzie myśleli, że haremy (zwłaszcza te w Imperium Osmańskim) to domy publiczne pełne kobiet, które oddawały się, by zadowolić bogatych mężczyzn.

We współczesnym znaczeniu słowo to może być używane do określenia grupy podziwiających się kobiet, przyciąganych przez jednego mężczyznę.

Basen w haremie , Jean-Léon Gérôme, ok. 1876 r.Zoom
Basen w haremie , Jean-Léon Gérôme, ok. 1876 r.

Nowo przybyły (Giulio Rosati)Zoom
Nowo przybyły (Giulio Rosati)


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3