Żwir

Żwir to małe, luźne cząstki skalne. Jest to każda luźna skała, która jest większa niż 2 mm (0,079 cala) w swoim najmniejszym wymiarze (około 1/12 cala) i nie większa niż 64 mm (2,5 cala).

Mały żwir składa się z granulek (>2 do 4 mm/0.079 do 0.16 in). Duży żwir nazywany jest otoczakami (>4 do 64 mm/0.16 do 2.5 in).

Cząstki mniejsze od żwiru to piasek, większe cząstki to kamienie.

Żwir i piasek są używane do budowy nawierzchni drogowych oraz do produkcji cementu i asfaltu. Mieszanki żwiru i piasku zmieszane z różnymi pokruszonymi materiałami są znane w handlu jako kruszywo. Jest ono używane do drenażu w podłożu dróg oraz do innych celów.

Żwir (największy fragment na tym zdjęciu ma ok. 4 cm).Zoom
Żwir (największy fragment na tym zdjęciu ma ok. 4 cm).

Stosy żwiru na poboczu drogi, czekające na ekipę remontującą drogęZoom
Stosy żwiru na poboczu drogi, czekające na ekipę remontującą drogę

Pochodzenie

Naturalny żwir pochodzi z dawnych plaż, które nie uległy konsolidacji (przekształceniu w litą skałę). W ten sposób plaże z (na przykład) okresu jurajskiego są wykopywane w kamieniołomach. Materiał jest następnie przesiewany na kategorie wielkości. Żwir i piasek jest następnie sprzedawany firmom budowlanym. Większość naturalnego piasku i żwiru zawiera w swoim składzie chemicznym krzemionkę, SiO2. Jest to materiał bardzo odporny na zużycie.

Jeśli jednak materiał jest pierwotnie w postaci twardej skały, jest on najpierw kruszony. Dzięki temu przemysł może oferować jako żwir inne materiały, takie jak granit lub wapień, które pierwotnie były litą skałą.

Odkrywkowe wydobycie i przeróbka żwiru, piasku i kruszyw to ogromny światowy przemysł, nazywany czasem "konglomeratami".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3