Fidesz

Fidesz - Węgierski Sojusz Obywatelski (węg. Fidesz - Magyar Polgári Szövetség; często skracany do Fidesz) to nacjonalistyczna partia polityczna na Węgrzech.

Fidesz jest w sojuszu z Chrześcijańsko-Demokratyczną Partią Ludową (KDNP). KDNP jest często nazywana partią satelicką (co oznacza, że znajduje się pod silnym wpływem innej partii) Fideszu.

Viktor Orbán stoi na czele partii nieprzerwanie od 2003 roku.

Fidesz jest najpopularniejszą partią na Węgrzech od wyborów w 2010 roku.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3