Sprawność

Wydajność energetyczna to używanie mniejszej ilości energii do zapewnienia tego samego poziomu usług energetycznych. Przykładem może być izolacja domu, aby zużywać mniej energii na ogrzewanie i chłodzenie w celu osiągnięcia tej samej temperatury. Innym przykładem może być zainstalowanie świateł fluorescencyjnych i/lub świetlików zamiast żarówek, aby osiągnąć ten sam poziom oświetlenia. Tak więc efektywne wykorzystanie energii jest osiągane głównie poprzez bardziej efektywną technologię, a nie poprzez zmiany w indywidualnym zachowaniu.

Oszczędzanie energii to używanie mniejszej ilości energii w celu osiągnięcia mniejszej usługi energetycznej i zazwyczaj wiąże się ze zmianą zachowania. Przykładem może być mniejsze ogrzewanie pokoju w zimie, mniejsza jazda samochodem lub praca w mniej jasno oświetlonym pokoju.

Podobnie jak w przypadku innych definicji, granica pomiędzy efektywnym wykorzystaniem energii a jej oszczędzaniem może być niewyraźna, ale obie te kategorie są ważne z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki. Jest tak szczególnie w przypadku działań ukierunkowanych na oszczędzanie paliw kopalnych.Kompaktowa lampa fluorescencyjna, która jest popularna wśród konsumentów w Ameryce Północnej od czasu jej wprowadzenia w połowie lat 90-tych.Zoom
Kompaktowa lampa fluorescencyjna, która jest popularna wśród konsumentów w Ameryce Północnej od czasu jej wprowadzenia w połowie lat 90-tych.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3