Plon ekologiczny

Plon ekologiczny to możliwy do zebrania przyrost ekosystemu. Jest on najczęściej mierzony w leśnictwie - w rzeczywistości zrównoważone leśnictwo jest definiowane jako takie, które nie pozyskuje w ciągu roku więcej drewna niż urosło w danym roku, w obrębie danego płatu lasu.

Koncepcja ta ma jednak zastosowanie również do wody, gleby i wszelkich innych aspektów ekosystemu, które mogą być zarówno zbierane, jak i odnawiane - to tak zwane zasoby odnawialne. Nośność ekosystemu zmniejsza się z czasem, jeśli jest większa niż ilość, która jest "odnawiana" (odświeżana, odrastająca lub odbudowywana).
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3