Ślad ekologiczny

Ślad ekologiczny mierzy, ile ludzie zabierają z natury. Ślad ten jest następnie porównywany z ilością zasobów naturalnych, które natura może odnowić. Ślad ekologiczny bierze pod uwagę, ile ziemi uprawnej, lasów, pastwisk i mórz potrzeba, aby zapewnić wszystko, czego ludzie używają. Mówiąc prościej, obliczenia śladu ekologicznego odpowiadają na pytania: ile mamy przyrody? I ile zużywamy?

Analizując świat jako całość, ludzkość zużywa przyrodę około 1,7 razy szybciej niż przyroda odnawia się sama. To tak, jakbyśmy zużyli 1,5 planety Ziemi. Ponieważ ludzie na całym świecie konsumują w różny sposób, możliwe jest również obliczenie, ile planety zajęłoby, gdyby wszyscy na całym świecie konsumowali tak jak dana populacja. Na przykład, gdyby wszyscy konsumowali tak jak Niemcy, zajęłoby to prawie 3 planety Ziemi. Inne szacunki mówią, że "przeciętny obywatel świata ma ekoodcisk o powierzchni około 2,7 globalnych hektarów, podczas gdy na każdy kapitał na Ziemi przypada tylko 1,65 globalnych hektarów bioproduktywnej ziemi i wody. Oznacza to, że ludzkość przekroczyła już globalną zdolność do życia biologicznego o 70% i obecnie żyje w sposób niezrównoważony, wyczerpując zasoby "kapitału naturalnego".

Powiązane strony

  • Wzrost liczby ludności

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3