Pojęcie

Koncepcja jest ideą, która jest stosowana do wszystkich obiektów w grupie. Jest to sposób, w jaki ludzie widzą i rozumieją coś. Nazwa używana do identyfikacji pojęcia (etykieta pojęcia) to "termin". Na przykład, słowo "pies" jest terminem określającym pojęcie tego, czym jest pies. Wszystko, co dana osoba wie o psie, jest pojęciem terminu pies.

Różne terminy mogą być użyte do określenia tego samego pojęcia. Car i Automobile synonimami tego samego pojęcia. Różne języki mają różne terminy na określenie tego samego pojęcia. Właśnie to sprawia, że tłumaczenie jest możliwe. Terminy mogą być różne w każdym języku, ale koncepcja jest taka sama. Koncepcja skoku jest taka sama dla osoby z Anglii i osoby z Włoch, ale jedna osoba używa terminu "Skok" na oznaczenie tej koncepcji, a druga "Salto".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3