Światło skolimowane

Światło kolimowane to światło, którego promienie są równoległe. Takie światło rozprzestrzenia się powoli podczas podróży. Słowo kolimacja jest związane z kolinearnością, ponieważ wszystkie promienie w świetle kolimowanym pokrywają się ze sobą.

Idealnie skolimowane światło w ogóle nie rozprzestrzeniałoby się wraz z odległością. Żadne prawdziwe światło nie jest idealnie skolimowane. Prawdziwe światło będzie się trochę rozchodzić podczas podróży. Dyfrakcja uniemożliwia każdemu stworzenie idealnie skolimowanej wiązki.

Światło może być z grubsza skolimowane za pomocą kolimatora - urządzenia, które zawęża wiązkę cząstek lub fal.

Na dolnej ilustracji światło zostało skolimowaneZoom
Na dolnej ilustracji światło zostało skolimowane

Etymologia

Słowo "kolimować" pochodzi od łacińskiego czasownika collimare, który powstał w wyniku błędnego odczytania słowa collineare, "kierować w linii prostej".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3