Vaporizer (marihuana)

Waporyzator lub vapouriser to urządzenie służące do ekstrakcji aktywnych składników materiału roślinnego, tak aby można było je wdychać. Często używa się go do marihuany, tytoniu lub innych ziół, takich jak rumianek.

Waporyzacja jest alternatywą dla palenia. Nie wytwarza dymu ani innych produktów ubocznych powodujących raka. Odbywa się to poprzez podgrzanie materiału tak, że aktywne związki gotują się w oparach. Nic tak naprawdę się nie pali, więc nie ma dymu ani smaku dymu. Opary w idealnym przypadku nie zawierają prawie żadnych cząstek stałych ani smoły, a także znacznie mniej szkodliwych gazów, takich jak tlenek węgla. Opary mogą być zbierane do słoika lub nadmuchiwanej torby, lub wdychane bezpośrednio.

Vaporizery są czasami używane przez szefów kuchni. Używają ich do podgrzewania ziół i przypraw, aby uwolnić smaki, które w przeciwnym razie trudno byłoby wydobyć, lub które mogłyby zostać zepsute przez przegrzanie podczas gotowania. Achatz z Chicago używa wypełnionych aromatem torebek jako podkładek pod talerze, przebijając je, gdy talerze są stawiane przed klientami.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3