Spis ludności Stanów Zjednoczonych z 1890 r.

Jedenasty Spis Powszechny Stanów Zjednoczonych został przeprowadzony 2 czerwca 1890 roku. Całkowita liczba ludności wynosiła 62,947,714. Większość materiałów spisu z 1890 roku została zniszczona w pożarze w 1921 roku.

Po raz pierwszy dane były tabulowane maszynowo. Herman Hollerith wynalazł ten sposób tabularyzacji danych. Ta technologia sprawiła, że czas tabularyzacji zmienił się z ośmiu lat dla spisu z 1880 roku do jednego roku dla spisu z 1890 roku.

Rok 1890 wykazał 248 253 rdzennych Amerykanów żyjących w Ameryce. Jest to spadek z 400,764 rdzennych Amerykanów w spisie z 1850 roku.

Spis powszechny z 1890 r. mówił, że przygraniczna część Stanów Zjednoczonych już nie istnieje,


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3