Światowa Agencja Antydopingowa

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA; francuski: Agence mondiale antidopage, AMA) jest fundacją do walki z narkotykami w sporcie. Została założona przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a jej siedziba mieści się w Kanadzie.

WADA promuje, koordynuje i monitoruje walkę z narkotykami w sporcie. Agencja prowadzi badania naukowe, edukuje i posiada zdolności antydopingowe. Czuwa nad przestrzeganiem Światowego Kodeksu Antydopingowego. Jest on egzekwowany przez Międzynarodową Konwencję UNESCO o zwalczaniu dopingu w sporcie. Konwencja Antydopingowa Rady Europy i Agencja Antydopingowa Stanów Zjednoczonych mają podobne cele i współpracują z WADA.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3