Kręg

Kręgi (liczba pojedyncza: vertebra) to poszczególne nieregularne kości tworzące kręgosłup (vel kość kulszową) - kolumnę giętką i elastyczną. Normalnie u ludzi występują trzydzieści trzy (33) kręgi, w tym pięć połączonych ze sobą, tworzących kość krzyżową (pozostałe są oddzielone krążkami międzykręgowymi) oraz cztery kości ogonowe, tworzące kość ogonową. Trzy górne regiony składają się z pozostałych 24 kręgów i są zgrupowane pod nazwami: szyjny (7 kręgów), piersiowy (12 kręgów) i lędźwiowy (5 kręgów), zgodnie z regionami, które zajmują. Każdy kręg posiada otwór, przez który przechodzi rdzeń kręgowy.

Schemat kręgu piersiowego. Zwróć uwagę na połączenia z żebrami.
Schemat kręgu piersiowego. Zwróć uwagę na połączenia z żebrami.

Różne regiony kręgosłupa
Różne regiony kręgosłupa


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3