Region Trondheim

Region Trondheim jest statystycznym obszarem metropolitalnym w hrabstwach Sør-Trøndelag (populacja: 223,363) i Nord-Trøndelag (23,388) w Norwegii. Jest on skupiony wokół miasta Trondheim.

1/ km²2/ ludność na km², dane o ludności z ssb;
3/ Orkdal został
dodany do regionu ze względu na ukończenie nowej drogi


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3