Teoria skapywania

Trickle-down economics to teoria ekonomiczna: jeśli mniej opodatkujemy przedsiębiorstwa i osoby zamożne, to powinno to ułatwić im inwestowanie i tworzenie przedsiębiorstw. To pomoże im, ale także pomoże tym biedniejszym lub mniej bogatym. Stąd efekt "trickle-down" - od bogatych do biednych.

Nie zawsze się to sprawdza. Niektórzy ludzie oskarżają ekonomię strony podażowej, taką jak "Reaganomika", za naiwną wiarę, że ekonomia typu "trickle down" pomoże wszystkim.

Ogólna teoria podaży chce obniżyć podatki dla wszystkich. Ale teoria trickle-down bardziej konkretnie chce obniżyć podatki dla bogatych (górny koniec spektrum ekonomicznego).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3