Télécom ParisTech

Télécom ParisTech jest renomowaną szkołą inżynierską we Francji. Znajduje się w kampusie Uniwersytetu Paris-Saclay (północna Francja).

Jego różne programy nauczania prowadzą do następujących stopni francuskich i europejskich :

  • Télécom ParisTech Absolwent inżynier Program na poziomie magisterskim
  • Masters Recherche & Doctorat (studia doktoranckie)
  • Specjalizacje magisterskie (MS)
  • Masowy Kurs Otwarty Online

Działalność akademicka i przemysłowe badania stosowane są wykonywane głównie w języku francuskim i angielskim. Studenci z kilkunastu narodowości uczestniczą w różnych programach nauczania w Télécom ParisTech.

Większość z 1600 absolwentów inżynierów studentów w Télécom ParisTech mieszkają w dedykowanych budynków mieszkalnych w pobliżu laboratoriów badawczych i metra transportu publicznego.

Zoom


Laboratoria badawcze

Działalność badawcza w Télécom ParisTech dotyczy następujących tematów:

  • Informatyka
  • Telekomunikacja
  • Digital

Znamienici absolwenci

  • Yves Poilane, Dyrektor ds.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3