Manganian sodu

Manganian sodu jest związkiem chemicznym. Jego wzór chemiczny to Na2MnO4. Zawiera on jony sodu i manganianu. Jest to jasnozielone ciało stałe. Nie można go wytworzyć poprzez reakcję dwutlenku manganu z wodorotlenkiem sodu, jak to jest w przypadku manganianu potasu. Powstaje on w wyniku reakcji gorącego wodorotlenku sodu z nadmanganianem sodu. W ten sposób uwalnia się tlen i powstaje manganian sodu. Jest on droższy niż manganian potasu, ponieważ jest trudniejszy do wytworzenia.

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3