Świerzb

Świerzb jest wywoływany przez zakażenie samicy roztocza Sarcoptes scabiei. Roztocze to jest ektopasożytem. Zagrzebuje się w skórze, aby tam żyć i składać jaja.

Objawy świerzbu są spowodowane reakcją alergiczną na roztocza. Świerzb rozprzestrzenia się zwykle przez bezpośredni kontakt ze skórą osoby zarażonej (co najmniej 10 minut). Do rozprzestrzeniania się choroby może dojść nawet wtedy, gdy u danej osoby nie wystąpiły jeszcze objawy. Zatłoczone warunki mieszkaniowe, takie jak w placówkach opieki nad dziećmi, domach dziecka i więzieniach, zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Obszary z brakiem dostępu do wody również mają wyższe wskaźniki zachorowań.

Roztocze jest bardzo małe i zazwyczaj nie jest bezpośrednio widoczne.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3