Reaktywność

Reaktywność ma kilka znaczeń:


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3