Rajaraja Chola I

Radża Radża Chola I był sławnym królem, który rządził dynastią Chola w południowych Indiach w latach 985-1014 CE. Za jego panowania Chola rozszerzyli swoją działalność poza południowe Indie, a ich domeny rozciągały się od SriLanki na południu do Kalingi na północy. Radża Radża Chola rozpoczął również kilka kampanii morskich, które doprowadziły do zdobycia Wybrzeża Malabarskiego, a także Malediwów i Sri Lanki. Radża Radża Chola zmarł w 1014 roku, a jego następcą został syn Radża Radża Chola I.

Pytania i odpowiedzi

P: Kim był Radża Raja Chola I?


A: Radża Radża Chola I był znanym królem tamilskim, który rządził dynastią Chola w południowych Indiach w latach 985-1014 CE.

P: Jakie były niektóre osiągnięcia w czasie jego panowania?


O: Za jego panowania Chola rozszerzył swoją działalność poza Indie Południowe, a jego domeny rozciągały się od Sri Lanki na południu do Kalingi na północy. Przeprowadził również kilka kampanii morskich, które doprowadziły do zdobycia Wybrzeża Malabarskiego, a także Malediwów i Sri Lanki.

P: Kiedy umarł?


A: Radża Raja Chola zmarł w 1014 roku.

P: Kto został jego następcą po jego śmierci?


A: Po jego śmierci następcą został jego syn Rajendra Chola I.

P: Gdzie w czasie jego panowania nastąpiła ekspansja Cholasów?


A: Za jego panowania Cholasowie rozszerzyli się poza Indie Południowe, a ich domeny rozciągały się od Sri Lanki na południu do Kalingi na północy.

P: Jakie kampanie morskie rozpoczął?


A: Przeprowadził kilka kampanii morskich, w wyniku których zdobył Wybrzeże Malabarskie, a także Malediwy i Sri Lankę.

P: Jak długo rządził?


A: W latach 985-1014 panował nad dynastią Chola w południowych Indiach.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3