Query By Example

Query by Example (powszechnie skracany do QBE) to język zapytań do relacyjnych baz danych. Został opracowany w IBM w latach 70-tych. Rozwój języka SQL przebiegał równolegle. QBE został opracowany dla tych użytkowników, którzy tylko okazjonalnie korzystają z baz danych i nie chcą uczyć się skomplikowanego języka, jakim jest SQL.

W Query by example, użytkownicy otrzymują wizualny schemat bazy danych, który edytują za pomocą specjalnego edytora. Kiedy skończą, parser tłumaczy ich działania na zapytanie w zwykłym języku zapytań, takim jak SQL. Za kulisami, to właśnie to zapytanie jest faktycznie wykonywane. Dzięki odpowiedniemu front-endowi, użytkownik nie musi pamiętać szczegółów języka zapytań. Użytkownik będzie mógł szybciej wybierać tabele i kolumny, np. poprzez kliknięcie na nie, zamiast wpisywania ich nazw. Poprawi to wydajność pracy.

W kontekście wyszukiwania informacji, QBE ma nieco inne znaczenie. Użytkownik może przesłać dokument i poprosić o wyszukanie "podobnych" dokumentów z bazy danych dokumentów. Wyszukiwanie podobieństw oparte jest na porównywaniu wektorów dokumentów (patrz Model przestrzeni wektorowej).

Obecnie, wiele systemów baz danych posiada fronty, które przypominają QBE.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3