Đổi mới

Đổi mới to oficjalny tytuł nadany obecnemu systemowi gospodarczemu w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Określa się go jako wielosektorową gospodarkę rynkową, w której sektor państwowy odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu rozwojem gospodarczym z możliwym długofalowym celem rozwoju socjalizmu.

Socjalistycznie zorientowana gospodarka rynkowa jest produktem Đổi mới reform gospodarczych, które doprowadziły do zastąpienia gospodarki centralnie planowanej rynkową gospodarką mieszaną opartą na przemyśle państwowym. Reformy te zostały wprowadzone w celu umożliwienia Wietnamowi uczestnictwa w globalnej gospodarce rynkowej.

Đổi mới- reformy gospodarcze zostały zainicjowane przez Komunistyczną Partię Wietnamu w 1986 roku podczas szóstego krajowego kongresu partii. Reformy te pozwoliły na prywatną własność małych przedsiębiorstw wraz z przedsiębiorstwami państwowymi i kolektywnymi. Ponadto, reformy te odgrywały również większą rolę sił rynkowych w celu koordynacji działalności gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami i władzami publicznymi.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3