Mario Jeckle

Mario Jeckle (25 sierpnia 1974 - 11 czerwca 2004) był niemieckim informatykiem.

W latach 1997-2003 Jeckle uczęszczała na Uniwersytet Nauk Stosowanych w Augsburgu. W 1998 r. uzyskał stopień naukowy w dziedzinie informatyki na podstawie swojej pracy magisterskiej "Prozeßkettenmodellierung am Beispiel der Gießwerkzeugentwicklung und Prototypische Implementierung auf Basis des EDM/PDM - Systems Metaphase" (Przykład modelowania łańcucha procesów w rozwoju narzędzi odlewniczych i realizacji prototypów na podstawie EDM/PDM - Systems Metaphase). W Augsburgu uczył Java, Java Threads, XML i inżynierii oprogramowania.

W 2003 roku Jeckle został profesorem na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Furtwangen. Wykładał XML, bazy danych, inżynierię oprogramowania oraz "eBusiness" (biznes elektroniczny).

Jeckle była również przedstawicielem W3C i OMG firmy DaimlerChrysler Research i opracowała standardy techniczne dla XML, UML 2.0 i innych. Na początku 2004 roku był członkiem Grupy Architektury Technicznej World Wide Web Consortium (W3C). Jeckle był również autorem książek i znanym prelegentem na konferencjach i seminariach (grupy informacyjne).

Jeckle był członkiem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W dniu 11 czerwca 2004 r. zmarł podczas udzielania pomocy innym, którzy mieli wypadek samochodowy na niemieckiej autostradzie. Podczas udzielania pomocy inny kierowca stracił kontrolę i uderzył w Jeckle i innego człowieka.

Mario JeckleZoom
Mario Jeckle

Członkostwo

 • Associate Editor of International Journal of Web Services Research
 • Associate Editor of International Journal on Web Services
 • Przewodniczący listy mailingowej GOOAL.net
 • Edytor W3C-Dokuments Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP): Wymagania dotyczące przetwarzania i protokołów 1.0
 • Komitet wykonawczy Członek społeczności technicznej IEEE ds. obliczeń usług
 • DaimlerChrysler Research członek Advisory Committee des World Wide Web Consortiums (W3C)
 • Dyrektor naczelny Masters of System Architekture w Furtwangen.
 • Członek grupy roboczej ds. niezależności urządzeń (W3C)
 • Członek Grupy ds. Architektury Technicznej (W3C)
 • Członek grupy roboczej ds. architektury usług internetowych (W3C)
 • Członek Rady Redakcyjnej Międzynarodowego Dziennika Informatyki Sieciowej i Użyteczności Publicznej (International Journal of Grid and Utility Computing)
 • Członek Advisory Board des International Journal on Cases on Electronic Commerce
 • Członek redakcji International Journal for Infonomics
 • Członek redakcji International Journal of IT Standards & Standardization Research.
 • Członek Fachbeirat wykład "Java Spektrum"
 • Członek Niemieckiej Rady Architektów ASQF
 • Członek panelu badawczego IBM Developer Works Research Panel
 • Członek procesu wspólnotowego na rzecz Jawy
 • Członek Technicznego Komitetu Doradczego der Gentleware AG

Pytania i odpowiedzi

P: Kiedy urodził się Mario Jeckle?


O: Mario Jeckle urodził się 25 sierpnia 1974 roku.

P: Na jakiej uczelni studiował w latach 1997-2003?


A: W latach 1997-2003 Jeckle studiował w Wyższej Szkole Zawodowej w Augsburgu.

P: Jaki tytuł naukowy uzyskał w 1998 roku?


O: W 1998 roku otrzymał tytuł magistra informatyki za pracę dyplomową (referat) "Modelowanie łańcucha procesów jako przykład w rozwoju narzędzi odlewniczych i prototypowania na bazie EDM/PDM - Systems Metaphase".

P: Jakich przedmiotów uczył w Augsburgu?


O: W Augsburgu uczył Javy, Java Threads, XML i inżynierii oprogramowania.

P: Gdzie Jeckle został profesorem w 2003 roku?


A: W 2003 roku Jeckle został profesorem na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Furtwangen.

P: Jakie standardy techniczne Jeckle opracował dla W3C i OMG?


A: Opracował standardy techniczne między innymi dla XML i UML 2.0.

P: Jak zmarł Mario Jeckle? O: Zginął 11 czerwca 2004 r., gdy pomagał innym uczestnikom wypadku samochodowego na niemieckiej autostradzie. Podczas udzielania pomocy inny kierowca stracił panowanie nad samochodem i zderzył się z Jeckle'em i innym mężczyzną.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3