Śluza wodna

Śluza jest częścią systemu żeglownych dróg wodnych, która sprawia, że "kanał" wodny jest wystarczająco głęboki, aby mogły z niego korzystać jednostki pływające. Śluza kontroluje głębokość basenu, na przykład w systemie śluz i zapór na szlaku wodnym.

Śluza jest miejscem, gdzie łodzie, które podróżują w górę lub w dół rzeki lub kanału mogą zostać przeniesione na następny wyższy lub niższy poziom. Śluzy są budowane w miejscach, gdzie poziom wody w rzece lub kanale nagle się zmienia. Może to być spowodowane występującym tam wodospadem, zbudowaną tamą lub jazem, lub też innymi przeszkodami. Śluza jest jak duża komora z wrotami na każdym końcu. Mają one przekładnie śluzowe, które opróżniają lub napełniają komorę wodą. Śluzy ułatwiają żeglugę na rzece (ułatwiają łodziom poruszanie się w górę i w dół) lub umożliwiają budowę kanałów przez teren, który nie jest równy.

Jak działa zamek

Jeśli łódź, która płynie z prądem (w tym samym kierunku, w którym płynie woda), dociera do śluzy, to dzieje się tak:

  • Łódź czeka, aż śluza napełni się wodą. Jeśli łódź płynąca w przeciwnym kierunku właśnie wyszła ze śluzy, poziom wody będzie odpowiedni i wrota będą otwarte. Pozwoli to zaoszczędzić czas.
  • Brama wjazdowa (jeśli jest zamknięta) zostaje otwarta i łódź wpływa do portu.
  • Brama wjazdowa jest zamknięta.
  • Zawór zostaje otwarty, a woda wypływa z komory, dzięki czemu łódź idzie na dno.
  • Kiedy woda osiągnie poziom następnego odcinka rzeki, otwierają się wrota wyjściowe i łódź wypływa.

W przypadku łodzi, która płynie pod prąd (w kierunku przeciwnym do przepływu wody), dzieje się odwrotnie:

  • Łódź czeka, aż poziom wody będzie niski. Jeśli łódź płynąca w przeciwnym kierunku właśnie wyszła ze śluzy, poziom wody będzie odpowiedni i wrota będą otwarte.
  • Brama wjazdowa (jeśli jest zamknięta) zostaje otwarta i łódź wpływa do portu.
  • Brama wjazdowa jest zamknięta.
  • Zawór zostaje otwarty, a woda wlewa się do komory, dzięki czemu łódź unosi się do góry.
  • Kiedy woda osiągnie poziom następnego odcinka rzeki, otwierają się wrota wyjściowe i łódź wypływa.

Cały proces przechodzenia przez śluzę może trwać około 15 do 20 minut, w zależności od tego, czy łódź musi czekać. Niektóre śluzy mogą przyjmować kilka łodzi jednocześnie, a ta, która wpłynie jako pierwsza, może być zmuszona poczekać, aż przypłyną inne łodzie.

Odtwarzanie mediów Animacja komputerowa przedstawiająca statek przepływający przez śluzę.
Odtwarzanie mediów Animacja komputerowa przedstawiająca statek przepływający przez śluzę.

Działanie śluzy kanałowej1-3 . Łódź wpływa do "pustej" śluzy4 . Dolne wrota zamknięte, dolne łopatki zamknięte, górne łopatki otwarte, śluza zaczyna się napełniać5 . Śluza napełnia się wodą, podnosząc łódź na wyższy poziomZoom
Działanie śluzy kanałowej1-3 . Łódź wpływa do "pustej" śluzy4 . Dolne wrota zamknięte, dolne łopatki zamknięte, górne łopatki otwarte, śluza zaczyna się napełniać5 . Śluza napełnia się wodą, podnosząc łódź na wyższy poziom

Pytania i odpowiedzi

P: Czym jest śluza w systemie żeglownych dróg wodnych?


O: Śluza to część systemu żeglownych dróg wodnych, która sprawia, że kanał wodny jest wystarczająco głęboki, aby mogły z niego korzystać statki.

P: Jaki jest cel śluzy w systemie dróg wodnych?


O: Celem śluzy jest kontrolowanie głębokości basenu i przemieszczanie łodzi, które podróżują w górę lub w dół rzeki lub kanału do następnego wyższego lub niższego poziomu.

P: Dlaczego śluzy są budowane na drogach wodnych?


O: Śluzy są budowane na drogach wodnych, gdzie poziom wody nagle się zmienia z powodu wodospadu, tamy, jazu lub innej przeszkody.

P: Jaka jest struktura śluzy?


O: Śluza przypomina dużą komorę z wrotami na każdym końcu i przekładniami śluzowymi, które opróżniają lub napełniają komorę wodą.

P: W jaki sposób śluzy ułatwiają łodziom podróżowanie w górę i w dół rzeki?


O: Śluzy ułatwiają żeglugę po rzece, ponieważ kontrolują poziom wody w rzece, pogłębiając ją w niektórych obszarach i umożliwiając łodziom poruszanie się w górę i w dół przez śluzy.

P: Jaka jest korzyść z budowania śluz w kraju, który nie jest równy?


O: Śluzy mogą być budowane na obszarach o różnym ukształtowaniu terenu, aby ułatwić budowę kanałów w poprzek kraju, który nie jest równy.

P: Do czego służy system śluz i zapór?


O: System śluz i zapór służy do kontrolowania przepływu wody i głębokości basenu na drodze wodnej oraz do przemieszczania łodzi w górę lub w dół przez śluzy.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3