Tablica (informatyka)

W językach programowania tablica jest sposobem przechowywania kilku elementów (takich jak liczby całkowite). Te elementy muszą mieć ten sam typ (tylko liczby całkowite, tylko łańcuchy, ...), ponieważ tablica nie może przechowywać różnych rodzajów elementów. Każdy element w tablicy ma swój numer, więc programista może uzyskać ten element za pomocą tego numeru. Ta liczba jest nazywana indeksem. W niektórych językach programowania, pierwszy element ma indeks 0, drugi element ma indeks 1 i tak dalej. Ale w innych językach, pierwszy element ma indeks 1 (a następnie 2, 3, ...).

Kiedy programista tworzy tablicę, musi podać jej rozmiar. Jest to liczba elementów, które mogą być przechowywane w tablicy. Jeżeli programista chce przechowywać więcej elementów, to musi stworzyć nową tablicę. Dzieje się tak dlatego, że rozmiar tablicy nie może być zmieniony. Typy tablic w C jest tutajTablice w C

W języku programowania C tablice mogą być tworzone w ten sposób:

int array[5];

Tworzy to tablicę liczb całkowitych, która może pomieścić 5 liczb całkowitych. Programista może teraz zapisywać liczby całkowite w tablicy wykonując:

array[0] = 1; array[1] = 18; array[2] = 5; array[3] = 33; array[4] = 50;

Programista może użyć wartości w tablicy w ten sposób:

int k = 3 + tablica[3]; // k wynosi teraz 3 + 33 = 36Tablice w Javie

W języku programowania Java tablice mogą być tworzone w ten sposób:

int[] array = new int[5];

Tworzy to tablicę liczb całkowitych, która może pomieścić 5 liczb całkowitych. Programista może teraz zapisywać liczby całkowite w tablicy wykonując:

array[0] = 1; array[1] = 18; array[2] = 5; array[3] = 33; array[4] = 50;

Programista może użyć wartości w tablicy w ten sposób:

int k = 3 + tablica[3]; // k wynosi teraz 3 + 33 = 36Pytania i odpowiedzi

P: Co to jest tablica w językach programowania?


O: Tablica to sposób przechowywania kilku elementów tego samego typu w językach programowania.

P: Jakiego typu elementy mogą być przechowywane w tablicy?


O: W tablicy można przechowywać tylko elementy tego samego typu, takie jak liczby całkowite lub ciągi znaków.

P: Co to jest indeks w tablicy?


O: Indeks to liczba przypisana do każdej pozycji w tablicy, aby programista miał dostęp do tej pozycji za pomocą tego numeru.

P: Jak określa się indeks pierwszego elementu w tablicy?


O: W niektórych językach programowania indeks pierwszego elementu wynosi 0, w innych 1.

P: Co programista musi podać przy tworzeniu tablicy?


O: Programista musi podać rozmiar tablicy, czyli liczbę elementów, które mogą być w niej przechowywane.

P: Dlaczego nie można zmienić rozmiaru tablicy?


O: Rozmiar tablicy nie może być zmieniony, ponieważ jest on ustawiony podczas tworzenia tablicy.

P: Co musi zrobić programista, jeżeli chce przechowywać więcej elementów niż pozwala na to rozmiar tablicy?


O: Jeżeli programista chce przechowywać więcej elementów, niż pozwala na to rozmiar tablicy, musi utworzyć nową tablicę o większym rozmiarze.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3