Światowy Dzień Mycia Rąk

Światowy Dzień Mycia Rąk to kampania mająca na celu zachęcenie ludzi na całym świecie do mycia rąk mydłem. Odbywa się on 15 października każdego roku. Celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat mycia rąk mydłem jako kluczowego sposobu zapobiegania chorobom poprzez higienę.

Święto zostało ustanowione podczas dorocznego Światowego Tygodnia Wody 2008, który odbył się w Sztokholmie w dniach 17-23 sierpnia. Z tego tygodnia zrodziło się Partnerstwo Publiczno-Prywatne na rzecz Mycia Rąk (PPPHW). Światowy Dzień Mycia Rąk odbył się po raz pierwszy 15 października 2008 roku, w dniu wyznaczonym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako Międzynarodowy Rok Sanitarny 2008.

Tematem przewodnim inauguracyjnego roku Światowego Dnia Mycia Rąk było skupienie się na dzieciach w wieku szkolnym. Członkowie zobowiązali się, że w ponad siedemdziesięciu krajach doprowadzą do tego, by jak największa liczba dzieci w wieku szkolnym umyła ręce mydłem.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3