Światowy Dzień Mycia Rąk

Światowy Dzień Mycia Rąk to kampania mająca na celu zachęcenie ludzi na całym świecie do mycia rąk mydłem. Odbywa się on 15 października każdego roku. Celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat mycia rąk mydłem jako kluczowego sposobu zapobiegania chorobom poprzez higienę.

Święto zostało ustanowione podczas dorocznego Światowego Tygodnia Wody 2008, który odbył się w Sztokholmie w dniach 17-23 sierpnia. Z tego tygodnia zrodziło się Partnerstwo Publiczno-Prywatne na rzecz Mycia Rąk (PPPHW). Światowy Dzień Mycia Rąk odbył się po raz pierwszy 15 października 2008 roku, w dniu wyznaczonym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako Międzynarodowy Rok Sanitarny 2008.

Tematem przewodnim inauguracyjnego roku Światowego Dnia Mycia Rąk było skupienie się na dzieciach w wieku szkolnym. Członkowie zobowiązali się, że w ponad siedemdziesięciu krajach doprowadzą do tego, by jak największa liczba dzieci w wieku szkolnym umyła ręce mydłem.

Pytania i odpowiedzi

P: Czym jest Światowy Dzień Mycia Rąk?


O: Światowy Dzień Mycia Rąk to kampania mająca na celu zachęcenie ludzi na całym świecie do mycia rąk mydłem w celu zapobiegania chorobom.

P: Kiedy odbywa się Światowy Dzień Mycia Rąk?


O: Światowy Dzień Mycia Rąk odbywa się 15 października każdego roku.

P: Jaki jest cel kampanii Światowego Dnia Mycia Rąk?


O: Celem kampanii Światowego Dnia Mycia Rąk jest podniesienie świadomości na temat znaczenia mycia rąk mydłem w zapobieganiu chorobom.

P: Kiedy po raz pierwszy obchodzono Światowy Dzień Mycia Rąk?


O: Światowy Dzień Mycia Rąk obchodzony był po raz pierwszy 15 października 2008 roku.

P: Jak powstał pomysł na Światowy Dzień Mycia Rąk?


O: Pomysł na Światowy Dzień Mycia Rąk powstał podczas corocznego Światowego Tygodnia Wody 2008, który odbył się w Sztokholmie w dniach 17-23 sierpnia.

P: Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz mycia rąk (PPPHW)?


O: Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz mycia rąk (PPPHW) to organizacja utworzona w celu promowania mycia rąk mydłem jako sposobu zapobiegania chorobom.

P: Jaki był temat pierwszego Światowego Dnia Mycia Rąk?


O: Tematem pierwszego Światowego Dnia Mycia Rąk było "Skupienie się na dzieciach w wieku szkolnym", a kampania miała na celu zachęcenie jak największej liczby dzieci w wieku szkolnym w ponad siedemdziesięciu krajach do rozpoczęcia mycia rąk mydłem.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3