Remiza strażacka

Remiza strażacka (zwana również remizą lub halą strażacką) to budynek, w którym przechowywane są wozy strażackie i inny sprzęt pożarniczy.

Niektóre remizy strażackie są obsadzone przez pełnoetatowych strażaków. W takich remizach znajdują się biura i pomieszczenia mieszkalne dla nich. Znajdują się tam również łóżka, na czas nocnych dyżurów. Strażacy czekają w remizie na wezwanie do nagłych wypadków. Strażacy często zjeżdżają po słupie, aby dostać się na dół do wozu strażackiego, ponieważ jest to szybsze niż chodzenie po schodach.

W małych miastach i wsiach, remiza strażacka może nie mieć pełnoetatowych strażaków. Zamiast tego, w takich remizach pracują strażacy w niepełnym wymiarze godzin lub strażacy-ochotnicy. W nagłych wypadkach dojeżdżają oni do remizy i zabierają wóz strażacki.

Remiza strażacka z prawdziwą klatką schodową przy słupie strażackim, Waszyngton, DC,Zoom
Remiza strażacka z prawdziwą klatką schodową przy słupie strażackim, Waszyngton, DC,


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3