Rada Stabilności Finansowej

Rada Stabilności Finansowej (FSB) jest międzynarodową organizacją działającą w sektorze finansowym. Monitoruje ona światowy system finansowy i wydaje zalecenia dotyczące sposobów jego usprawnienia. Została powołana na szczycie G20 w Londynie, w kwietniu 2009 roku. Ideą szczytu było ulepszenie istniejącego już rozwiązania - Forum Stabilności Finansowej (FSF).  Rada Stabilności Finansowej jest zorganizowana jako stowarzyszenie: Wszystkie państwa grupy G20, wszyscy uczestnicy FSF oraz Komisja Europejska są członkami tego stowarzyszenia. Gospodarzem i fundatorem Rady jest Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, w Szwajcarii.

Pytania i odpowiedzi

P: Czym jest Rada Stabilności Finansowej (FSB)?


O: Rada Stabilności Finansowej (FSB) jest międzynarodowym organem, który monitoruje i wydaje zalecenia dotyczące światowego systemu finansowego. Została powołana po szczycie G20 w Londynie w kwietniu 2009 roku jako następca Forum Stabilności Finansowej (FSF).

P: Kim są członkowie tego stowarzyszenia?


O: Członkami są wszystkie największe gospodarki G20, członkowie FSF oraz Komisja Europejska. Członkami zarządu, którego gospodarzem i fundatorem jest Bank Rozrachunków Międzynarodowych, są również: Australia Departament Skarbu Bank Rezerw Australii; Bank Rozrachunków Międzynarodowych Komitet Bazylejski ds. Standardów Bankowych; Kanada Bank Kanady Departament Finansów Urząd Nadzoru Instytucji Finansowych; Unia Europejska Europejski Bank Centralny Komisja Europejska; Francja Authorite des Marches Financiers Banque de France Ministere de l'Economie et des Finances; Niemcy Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht Bundesmknisterium der Finanzen Deutsche Bundesbank; Hongkong Hongkong Monetary Authority Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego Międzynarodowy Fundusz Walutowy Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych Włochy Banca d'Italia Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa Ministero dell'Economia e delle Finanze Japonia Bank of Japan Financial Services Authority Ministerstwo Finansów Holandia De Nederlandsche Bank Ministerstwo Singapuru Monetarne Singapur Nederlandsche Bank Ministerstwo Singapuru Monetary Authority Hiszpania Banca Espana Ministerio de Economia y Competitividad Szwajcaria Szwajcarski Bank Narodowy Szwajcarski Federalny Departament Finansów Wielka Brytania Bank Anglii Financial Conduct Authority HM Treasury Stany Zjednoczone Board Governors Federal Reserve System US Department Treasury US Securities & Exchange Commission Bank Światowy.

P: Gdzie mieści się siedziba zarządu?


O: Siedziba zarządu mieści się w Londynie, w Wielkiej Brytanii.

P: Jaki był jej poprzednik?


A: Poprzednikiem Rady było Forum Stabilności Finansowej (FSF).

P: Kto ją prowadzi i finansuje?


O: Gospodarzem i fundatorem jest Bank Rozrachunków Międzynarodowych.

P: Kiedy powstało?A: Zostało powołane na szczycie G20 w Londynie, w kwietniu 2009 r.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3