Fałszywy konsensus

Fałszywy konsensus lub efekt fałszywego konsensusu to tendencja ludzi do zakładania, że wszyscy inni myślą tak samo jak oni.

Jest to tendencja poznawcza, w której dana osoba przecenia "stopień zgodności", jaki mają z nią inni ludzie. Innymi słowy, ludzie mają tendencję do myślenia, że inni się z nimi zgadzają. Przez większość czasu człowiek sądzi, że jego własne postawy, przekonania, wartości i nawyki najbardziej powszechne. W rzeczywistości, myśli tej osoby mogą nie być podzielane przez innych.

Inny efekt, który może wystąpić w przypadku fałszywego konsensusu, nazywany jest pluralistyczną ignorancją. W pluralistycznej ignorancji ludzie publicznie popierają jakąś normę lub przekonanie, nawet jeśli w rzeczywistości uważają je za błędne.

W Little Rock w latach 50. protestujący twierdzili, że ich poglądy są powszechnie podzielane w USA. Ich przekonanie było przykładem efektu fałszywego konsensusu.
W Little Rock w latach 50. protestujący twierdzili, że ich poglądy są powszechnie podzielane w USA. Ich przekonanie było przykładem efektu fałszywego konsensusu.

Powiązane strony


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3