Tang Ruizong

Cesarz Ruizong z Tang (22 czerwca 662 - 13 lipca 716), imię własne Li Dan, znany również w czasie swojego życia jako Li Xulun, Li Lun, Wu Lun i Wu Dan, był piątym i dziewiątym cesarzem dynastii Tang. Był synem cesarza Gaozonga i Wu Zetian. Był bratem cesarza Zhongzong. Był cesarzem dynastii Tang przez dwa razy.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3