Rada Ministrów Spraw Zagranicznych

Rada Ministrów Spraw Zagranicznych była organizacją uzgodnioną na konferencji poczdamskiej w 1945 roku i ogłoszoną w Umowie Poczdamskiej.

Umowa poczdamska określała, że w skład Rady wchodzić będą ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Chin, Francji i Stanów Zjednoczonych. Posiedzenia Rady miały się odbywać w Londynie (w Lancaster House), a pierwsze posiedzenie miało się odbyć nie później niż 1 września 1945 roku. Jako najpilniejsze ważne zadanie Rada została upoważniona do sporządzenia traktatów pokojowych z Włochami, Rumunią, Bułgarią, Węgrami i Finlandią oraz do zaproponowania rozstrzygnięć w kwestiach terytorialnych nierozwiązanych po zakończeniu wojny w Europie. Rada powinna również przygotować ugodę pokojową dla Niemiec, która miałaby zostać zaakceptowana, gdy "zostanie powołany rząd odpowiedni do tego celu".

Pytania i odpowiedzi

P: Czym jest Rada Ministrów Spraw Zagranicznych?


O: Rada Ministrów Spraw Zagranicznych była organizacją uzgodnioną na Konferencji Poczdamskiej w 1945 roku i ogłoszoną w Umowie Poczdamskiej.

P: Kim byli członkowie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych?


O: Rada Ministrów Spraw Zagranicznych składała się z ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Chin, Francji i Stanów Zjednoczonych.

P: Gdzie miała się spotykać Rada Ministrów Spraw Zagranicznych?


O: Rada Ministrów Spraw Zagranicznych miała spotykać się w Londynie, w Lancaster House.

P: Jakie było pierwsze zadanie, do którego Rada Ministrów Spraw Zagranicznych została upoważniona?


O: Pierwszym zadaniem Rady Ministrów Spraw Zagranicznych było sporządzenie traktatów pokojowych z Włochami, Rumunią, Bułgarią, Węgrami i Finlandią.

P: Do jakich innych zadań została upoważniona Rada Ministrów Spraw Zagranicznych?


O: Rada Ministrów Spraw Zagranicznych została upoważniona do zaproponowania rozwiązania kwestii terytorialnych, które pozostały do rozstrzygnięcia po zakończeniu wojny w Europie.

P: Co Rada Ministrów Spraw Zagranicznych miała przygotować dla Niemiec?


O: Rada Ministrów Spraw Zagranicznych miała przygotować ugodę pokojową dla Niemiec, która miała zostać zaakceptowana po ustanowieniu "rządu odpowiedniego do tego celu".

P: Kiedy miało się odbyć pierwsze posiedzenie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych?


O: Pierwsze posiedzenie Rady Ministrów Spraw Zagranicznych miało się odbyć nie później niż 1 września 1945 roku.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3