Tebach, Egipcie

Teb (Θῆβαι, Thēbai) to miasto w starożytnym Egipcie, położone około 800 km na południe od Morza Śródziemnego, na wschodnim brzegu Nilu (25,7° N 32,645° E). Było stolicą Wasetu, czwartego górnoegipskiego nome.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3