Światowy Dzień Ludności

Światowy Dzień Ludności jest wydarzeniem corocznym. Obchodzony jest 11 lipca każdego roku. Wydarzenie to zostało stworzone w celu zwiększenia świadomości problemów, z jakimi boryka się ludność świata. Zostało ono ustanowione przez Radę Zarządzającą Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Zostało ono zainspirowane zainteresowaniem opinii publicznej Dniem Pięciu Miliardów 11 lipca 1987 roku (w przybliżeniu data, w której liczba ludności świata osiągnęła pięć miliardów).

Liczba ludności świata na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi około 7,21 miliarda.

Gęstość zaludnienia według krajów (2015)Zoom
Gęstość zaludnienia według krajów (2015)


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3