Westminster Under School

Westminster Under School jest prywatną szkołą przygotowawczą dla chłopców w wieku od 7 do 13 lat i jest częścią Westminster School w Londynie.

Szkoła została założona w 1943 roku w budynkach Westminster School w Little Dean's Yard, tuż za Opactwem Westminsterskim. W 1951 roku szkoła Under School przeniosła się do swojej własnej siedziby na Eccleston Square. Ze względu na rosnącą liczbę uczniów w latach 60-tych i 70-tych, szkoła przeniosła się ponownie w 1981 roku do obecnej siedziby (dawnego szpitala) obok boiska Westminster School na Vincent Square. Do szkoły uczęszcza 267 uczniów. Szkoła ma silne tradycje muzyczne i dostarcza chórzystów do kościoła św. Małgorzaty w Londynie. Większość chłopców uczęszczających do szkoły przechodzi do szkoły Westminster po zdaniu egzaminów Common Entrance lub Scholarship (The Challenge), choć co roku kilku chłopców przechodzi do innych szkół, najczęściej do Eton lub Harrow.

Mistrzem jest pani Elizabeth Hill; zastępcą mistrza jest pan D. Bratt. Obecnie w szkole pracuje 39 osób.

Czesne w roku szkolnym 2008-9 wynosi £4412 za semestr.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3